σταθμοί του μεγάλου ταξιδιού των φωνών...

1992 Ζάππειο

1996 ίδρυση "Χαονίας"

1997, 3 Αυγούστου η "Χαονία" στο αρχαίο θέατρο της Γιτάνης

1998, 3 Αυγούστου - "Συνάντηση για την Ηπειρώτικη Πολυφωνία" στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας

1999, 6-8 Αυγούστου, Δελβινάκι, Κτίσματα, Φιλιάτες, Πλαίσιο
1η Διεθνής Συνάντηση Πολυφωνικού Τραγουδιού