Το Δ.Σ. της Απείρου είναι πενταμελές. Η τρέχουσα σύνθεσή του έχει ως εξής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρος Λαμπρίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλίκη Γκανά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνης Έξαρχος

ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Λιάγκος

ΜΕΛΟΣ: Νίκος Αρβανίτης