Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Άπειρος" ιδρύθηκε το 1998. Το όνομά της προέρχεται από την αρχαία, δωρική ονομασία της Ηπείρου. Έδρα της "Απείρου" ένα χωριό παραμεθόριου Δήμου, το Πολύδροσο Θεσπρωτίας (Δήμος Σουλίου),. Το Πολύδροσο αποτελεί χωριό καταγωγής των πρωτεργατών της "Απείρου" και αέναης επιστροφής των δράσεών της.