Το Δ.Σ. της Απείρου είναι πενταμελές. Η τρέχουσα σύνθεσή του έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρος Λαμπρίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Τσουκαλά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνης Έξαρχος

ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Λιάγκος

ΜΕΛΟΣ: Νίκος Αρβανίτης

 

Σύντομα έχει προγραμματιστεί η διεύρυνση και αναμόρφωση του Συμβουλίου για την καλύτερη αντιστοίχιση με το έργο της "Απείρου".